Német Nyelvi Tehetséggondozó Műhely

A 2010 áprilisában indult a német nyelvi műhely, azzal a céllal, hogy a résztvevő diákok nyelvi kreativitásának fejlesztését segítse.
A tehetséggondozó műhely modulrendszerben működött. Egy beszédkészséget fejlesztő résszel indult, amely fonetikai gyakorlatok, prezentációs technikák, érvelési feladatok sorából épült fel. 

A második modul az előzőekre épülve a projektmunka lett. Metodikailag a csoportmunkából indultunk ki. Hat csoportot alakítottunk ki, amelyek olyan témákat kerestek, amelyek Kecskeméten is kutathatók, illetve valamilyen módon az ifjúság életével és problémáival kapcsolatban vannak. Így jutottunk a drog, a fiatalkori bűnözés, a diákmunka, az EU-ban végezhető munka, a pályaválasztás és az önkéntesség kérdéseihez. Nagy segítséget adott az információgyűjtéshez a rendőrség, a könyvtárban működő Europont, a HELPI (Ifjúsági Információs s Tanácsadó Iroda), a RÉV, a Meló-Diák és a Fürge Diák helyi irodái. Ezen a módon tudtuk elérni azt, hogy a projektmunka tapasztalatszerző legyen és a lehető legkevesebb internetes információforrást használják a diákok. Minden csoport készített egy PowerPoint prezentációt, s mellékelték hozzá a szövegeket is, amelyekre a szóbeli előadások épültek.

2010 októberében indult el a program harmadik része, az íráskészséget fejlesztő modul, amelynek során a sajtószövegektől a szépirodalmi szövegekig jutottak a résztvevők. Szövegértés, fordítás és szövegalkotás követte egymást. Már meglévő különböző sajtóműfajokba tartozó cikkekből indultunk ki, amelyeket interjúvá, majd olvasói levéllé alakítottak a csoportok. A tudósítás műfaját a diákok szülőhelyük bemutatásán keresztül valósították meg. A problémafeltáró cikk két témakörhöz kötődött, az alkoholizmushoz és a szegénységhez. Mindkét témához volt kiindulási anyaguk, amelyet saját szöveggé formáltak. A szegénység esetében ez egy statisztika volt, az alkoholizmus témájában pedig egy újságmelléklet, amelyből a problémát kellett megfogalmazniuk és lehetséges megoldásokat keresniük. Az évkönyvszerkesztés előmunkálataként a saját iskolájukkal kapcsolatos sajtóműfajokban alkottak: tanár-illetve diákinterjút, riportot írtak, közvélemény-kutatást végeztek és iskolai eseményekről adtak hírt. Problémafeltárásként a némettanulásról számoltak be.

A közös tevékenységet szépirodalmi szövegekkel zártuk. Olyan szövegpéldákat dolgoztak fel, amelyek viszonylag könnyen befogadhatóak. Például Brecht Vergnügungen című verse alapján elkészítették a csoport közös versét. Zárásként pedig az egyéni irodalmi próbálkozások következtek: az Elfchen és a Kurzgeschichte műfajára helyeztük a hangsúlyt, mivel mindkettő tipikusan német módszer a diákokban szunnyadó kreativitás felébresztésére.

2011 februárjában folytatódott a műhelymunka, leíró, elbeszélő és érvelő szövegek elemzésével és írásával. Szövegértés feladatok, szövegkiegészítések és -átalakítások, önálló szövegművek alkotására épült a csoport tevékenysége. A munka alapjául részben szépirodalmi, részben sajtónyelvi szövegek szolgáltak, célunk pedig a DSD nyelvvizsga szintjének megközelítése volt.

A továbbiakban a közös munka eredményeinek válogatását olvashatjuk.

Megyesiné Vikor Aranka, Schnell Ildikó