Természettudományi Tehetséggondozó Műhely

Fizika és kémia érdekesen

 

Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton iskolánk fizika és kémia munkaközössége együtt nyert támogatást „Természettudományi tehetségműhely” létrehozására. Ez 60 órás program megvalósítására adott lehetőséget. Először kisérleti eszközeinket gyarapítottuk. Az elnyert 800 000 Ft támogatás közel 50%-át a fizikaszertár fejlesztésére fordítottuk Majd a részletes munkaterv alapján indult el heti rendszerességgel a tevékenység.
A tehetségműhelyben   17 tanuló és 3 tanár kezdte meg a munkát.

 

A legfontosabb célkitűzések közt szerepelt :
- A tanulók természettudományos problémamegoldó gondolkodása, a fizikai és kémiai feladatmegoldó készségét fejlesztése
- A természettudományos szemlélet elmélyítése gyakorlati feladatokkal, kísérletekkel 
- A fizikai mérésekben való jártasság fejlesztése mérési gyakorlatok elvégzésével .
- Jártasság a kémiai analitikában laborgyakorlatok segítségével. Anyagvizsgálat.
- Az önálló témafeldolgozás, a kutatás fejlesztése a könyvtárban lévő szakirodalom és az internet tudatos felhasználása
 A felsoroltak csak néhány a sok közül.

 

A program eredményesen zárult. Céljaink megvalósultak, tanulóink örömmel kísérleteztek és hasznosították az elméletben is a megszerzett tapasztalatokat.
Rácsodálkoztak a vizsgálatok nagyszerűségére, közelebb került az elmélet.
A pályázat keretén belül szívesen vettek részt az ELTE – kémiai észbontóján is, ahol
a szakmai képzésen túl látványos gyakorlatok is szerepeltek.

 

A programban résztvevő diákok indultak az Irinyi János kémiai versenyen , sikeresen vettek részt a Szakács Jenő Fizikaversenyen és a Mikola Sándor Fizikaversenyen.
A legnagyobb eredmény azonban a tanulók mélyebb és koncentráltabb tudása, mely talán a pályaválasztásukat is befolyásolja. Bízunk abban, hogy másként tekintenek a kémiára és fizikára, mint tantárgyra. Épp ezért a  munkát tovább kell vinni. A tehetséggondozó, fejlesztő munka eredményei alapján a továbbiakban felmenő rendszerben folytatnunk kell a programban résztvevő tehetséges tanulók gondozását, fejlesztését.  A tehetségműhely akkor éri el  valódi célját, ha a kiemelkedő tanulók középiskolai tanulmányaik során végig, tervezett program szerint, szervezett keretek között fejlődhetnek. Így tudják legnagyobb hatékonysággal tehetségüket megőrizni , kibontakoztatni.